ຮ່ວມງານກັບພວກເຮົາ


  • ຜູ້ສົນໃຈສາມາດ ສາມາດດາວໂຫລດແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່ນີ້ ແລ້ວປະກອບແບບຟອມສະໝັກວຽກ, Cover Letter ແລະ CV ຂອງຕົນມາທີ່
    ອີເມວ career@ddcgroup.la; ທາງວອດແອັບ 020 56618515 ຫຼື ຍື່ນເອກະສານດ້ວຍຕົນເອງທີ່ບໍລິສັດ ພະແນກບຸກຄະລາກອນໃນໂມງລັດຖະການ.
  • ລາຍລະອຽດສາມາດສອບຖາມໄດ້ທີ່ ໂທລະສັບ 021 229007 ; +85620 56618515.