ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

ໂຮງງານຫັດຖະກຳ ແລະ ແກະສະຫຼັກຫີນອ່ອນ ດວງຈະເລີນພັດທະນາ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ ຈັດຈຳໜ່າຍ  ແລະ ຮັບຕິດຕັ້ງຫີນອ່ອນ, ຫີນແກຣນນິກ, ຫີນທຳມະຊາດທຸກຊະນິດ ມີທັງຂະໜາດມາດຕະຖານ ແລະ ຂະໜາດສັ່ງຕັດຕາມລູກຄ້າຕ້ອງການ.

ທີ່ຢູ່