ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ດວງຈະເລີນ ອຸດສາຫະກຳອິນຊີ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ ລົງທຶນດຳເນີນກິດຈະການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ເປັນສິນຄ້າ. ຕະຫຼາດຂອງບໍລິສັດມີທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ທີ່ຢູ່