ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

ຕະຫຼາດສົດ 450 ປີ ເປັນຕະຫຼາດກາງແຈ້ງທີ່ຊາວບ້ານເຂດໃກ້ຄຽງຈະຂາຍອາຫານທ້ອງຖິ່ນທີ່ຫາມາເອງ ຫຼື ປູກເອງເຊັ່ນ : ຊີ້ນ, ປາ, ໄກ່, ເປັດ, ໝູ, ແບ້, ຜັກ, ສະມຸນໄພ, ໝາກໄມ້ ແລະ ອື່ນໆ.

ທີ່ຢູ່