ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ນ້ຳໂມ້ ຈະເລີນພາວເວີ້ ຈຳກັດ ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນ້ຳ, ຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າຈຳໜ່າຍໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ

ທີ່ຢູ່