ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ກຸ່ມດວງຈະເລີນພັດທະນາບໍ່ແຮ່ຖ່ານຫີນ ຜົ້ງສາລີ II ຈຳກັດ ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະການຊອກຄົ້ນ, ສຳຫຼວດແຮ່ຖ່ານຫີນໃນເຂດບ້ານຫ້ວຍອຸ່ນ ເມືອງໃໝ່ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໃນເນື້ອທີ່ 299,2 ຕາລາງກິໂລແມັດ. ໄດ້ໃຊ້ທຶນໃນການດຳເນີນງານຂຸດຄົ້ນທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 598.140 ໂດລາສະຫາລັດ. 

ທີ່ຢູ່