ວຽກງານກໍ່ສ້າງອາຄານເຄຫາສະຖານກໍ່ເປັນອີກວຽກງານກໍ່ສ້າງໜື່ງທີ່ ບໍລິສັດ ກຸ່ມດວງຈະເລີນພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ ຜູ້ດຽວ ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການແກ່ທັງໜ່ວຍງານພັກລັດ ແລະ ເອກະຊົນດ້ວຍຜົນງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ສວາຍງາມ ແລະ ສໍາເລັດຕົງຕໍ່ເວລາ. ບາງໂຄງການກໍ່ສ້າງອາຄານ ແລະ ເຄຫາສະຖານທີ່ສໍາຄັນທີ່ບໍລິສັດພວກເຮົາໄດ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ແລະ ມອບຮັບໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການສໍາເລັດແລ້ວປະກອບມີໂຄງການ: ນັກຮົບພູຄູນ, ຕຶກຫ້ອງການໃຫຍ່ກົມໃຫຍ່ເສນາ, ຕຶກອາຄານຫ້ອງການຂອງບໍລິສັດລາວສະກາຍເວ.

ກໍ່ສ້າງອາຄານຫ້ອງການດ່ານສາກົນນໍ້າອ້ອນ

ເຈົ້າຂອງໂຄງການ : ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ

ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ : ດ່ານນໍ້າອ້ອນສາກົນ ຊາຍແດນແທງທຸຍ ສສ ຫວຽດນາມ

ລັກສະນະໂຄງການ : ກໍ່ສ້າງອາຄານຫ້ອງການ

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ : 10,010,000,000 ກີບ

ໄລຍະເວລາກໍ່ສ້າງ : 12 ເດືອນ

ຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ສ້າງ : ກຳລັງດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ

ກໍ່ສ້າງອາຄານຫ້ອງການ ແລະ ສະໂມສອນ ລັດວິສາຫະກິດ ລາວເດີນອາກາດ ( ລາວສະກາຍເວ )

ເຈົ້າຂອງໂຄງການ : ລັດວິສາຫະກິດ ລາວເດີນອາກາດ ( ລາວສະກາຍເວ )

ທີ່ຕັ້ງໂຄງການ : ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ

ລັກສະນະໂຄງການ : ກໍ່ສ້າງອາຄານຫ້ອງການ ແລະ ສະໂມສອນ

ມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ : 25,600,000,000 ກີບ

ໄລຍະເວລາກໍ່ສ້າງ : 18 ເດືອນ

ຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການ : ກໍ່ສ້າງສຳເລັດແລ້ວ